Om

Gammel Jul på Sæbygaard 2019

En gang i  midten af 1500 tallet blev Sæbygaard opført, men er blevet ombyget flere gange herefter.


I middelalderen tilhørte Sæbygaard, Børglumbispen, Stygge Krumpen og blev benyttet som lysthus for bispen og hans frille Elisabeth Gyldenstjerne. Da Stygge Krumpen vare mere herremand end kirkens mand, er det sikkert gået lys-

tigt for sig på den tid på Sæbygaard.

Ved et senere mageskift i 1560 overtager Otto Rud og Pernille Oxe, Sæbygaard og de gik straks i gang med at opføre et renæssanceanlæg, men desværre er kun hovedbygningen bevaret. Den

gang var der en rigtig vindebro over voldgraven i stedet for stenbroen som findes i dag.


Otto Rud blev den første admiral i Danmark og begyndte som chef for orlogsskibet "Byens Løve".

Han blev sendt mod svenskerne ved Mared ved Halmstad og senere deltog han ombord på

"Jægermesteren" i slaget ved Nydyb ved Bornholm. Desværre blev han fanget og døde af pesten

på Svartsjø Slot i Mäleren i 1565.


Efter forskellige ejere kommer Niels Juel til i 1668. Han var en berejst herre og som søkadet kom

han i hollandsk tjeneste og deltog i flere søslag mod den engelske flåde. Han var af sted i Middel-

havet efter nordafrikanske pirater. I 1656 vender han hjem til Danmark som søofficer og i 1659

udnævnes han til admiral. Han var med under belejringen af København og herefter blev han

udnævnt til Hvis Ridder af Danmark.

Hans største bedrift var søslaget i Køge Bugt i 1677 mod svenskerne.


Efter Niels Juel kom Holger Pachs og han hustru Elisabeth Bille til og Sæbygaard fik et rigtigt

herskab, da de beboede gården og viede den hele deres interesse og godset blev udvidet og nye

arealer blev opdyrket.


Fra 1723 og indtil 1988 var Sæbygaard i slægten Arentfeldt's besiddelse, hvorefter de overgik til

"Den selvejende institution Sæbygaard".

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien

Arentfeld, som har skænket Sæbygaard til fonden.