Kontakt

Gammel Jul på Sæbygaard 2019

Betingelser:

Normalt er det os som inviterer udstillere med til julemarkedet.


Ved eventuel ansøgning:


For at kunne vise så alsi-

digt et julemarked som muligt, er der chance for at der vil komme afslag hvis der enten er for man-

ge af samme kategori eller hvis det ønskede ikke pas-

ser ind i julemarkedet.

Det er derfor vigtigt at en eventuel udstiller, udar-

bejder en god beskrivelse af det du ønsker at deltage med samt henvis-

ning til Facebook, web-

side eller medsendte bil-

leder.


Der må kun medbringes det varesortiment, som er aftalt med os. Såfremt der tages noget med, som ikke er afklaret med os, forbeholder vi os ret til at kræve det fjernet.


Gammel Jul på Sæbygaard står suverænt for al under-

holdning. Det er ikke til-

ladt at arrange nogen un-

derholdning selv - heller

ikke selvom det evt. er gratis.


Kontakt os:

 
 
 
 
 
 

Kontakt:


Email: info@julpaasaebygaard.dk